Fast eiendom

Axera Business Management har ansatte med lang erfaring og spisskompetanse på flere felt innenfor kjøp, salg, eie og utleie av fast eiendom. Vi kan tilby en fast Business Manager som står for regnskapsførsel fra A-Å, årsoppgjør og øvrige økonomirelaterte oppgaver. Vårt mål er å være en partner som bidrar til fornøyde leietakere, og som samtidig er med på å skape merverdi for selskapets aksjonærer.

Vi kan bistå med blant annet:

  • Forretningsførsel inkl. løpende bokføring og betalinger
  • Felleskostavregning
  • Budsjettering
  • Beregning av skatteposisjoner og fradrag for latent skatt
  • Beregning og gjennomgang av Pro & Contra
  • Bistand knyttet til merverdiavgift
  • Bistand i kjøps- og salgsprosesser, herunder input til prospekter
  • Øvrige problemstillinger og oppgaver knyttet til skatt, avgift og regnskap

 

Axera Business Management arbeider tett opp mot flere advokathus og revisorer for å kunne tilby kundene forretningsførsel av høy kvalitet.