Axera har i dag passert 400 klienter, alt fra mindre holdingselskap til store familieeide konsern med flere milliarder under forvaltning. En større del av kundeporteføljen er også single purposeselskap innenfor næringseiendom.

De ansattes kompetanse og erfaring gjør at vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor fagområdene regnskap, merverdiavgift og skatt.

Tjenestene som fremgår her er ikke uttømmende, så kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål til hva vi kan tilby.