Personvern

Behandling av personopplysninger i Axera Business Management AS

Når vi som regnskapsfører utfører vårt oppdrag vil Axera Business Management AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

1. For alle våre regnskapskunder lagres følgende opplysninger: kundens kontaktinformasjon som navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer og e-postadresse. Oversikt over reelle rettighetshavere og styremedlemmer med scannet ID oppbevares også.
2. For våre regnskapskunder med ansatte blir også ansattes personopplysninger lagret hos oss.
3. Når vi bistår med enkeltstående oppdrag som verdsettelse/due diligence o.l. vil dataene avhenge av oppdraget.
4. Vi besvarer henvendelser som kommer inn til oss. For dette formålet benytter vi din kontaktinformasjon og eventuell informasjon tilknyttet det relevante oppdraget. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av avtale med deg eller i henhold til vår oppdragsavtale
5. Ved rekruttering til nye stillinger oss hos behandler vi CV, søknad, attester og referanser som du sender inn til oss.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi deler ikke personopplysningene dine videre med andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg, plikter i vår avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Axera Business Management AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Databehandlere vi benytter i tilknytning til regnskapsoppdrag er angitt i bilag til oppdragsavtalen.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.
Opplysninger som er samlet inn i forbindelse med regnskapsføringsoppdrag eller enkeltoppdrag vil bli lagret så lenge oppdragsavtalen eller spesiallovgivning pålegger oss en plikt til å lagre regnskapsmateriale. På grunn av regnskapspliktiges og regnskapsførers strenge dokumentasjonsplikt, vil alle data innhentet eller registrert i forbindelse med slike oppdrag som utgangspunkt bli oppbevart i 10 år fra avslutning av det aktuelle regnskapsåret.
Opplysninger som er samlet inn i forbindelse med rekrutteringsformål vil bli slettet tre måneder etter at den aktuelle stillingen er besatt eller eventuelt etter seks måneder dersom du har sendt inn en åpen søknad. Du kan be om at vi skal oppbevare din søknad, CV mv. enten kortere eller lengre.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside.
Dersom vi behandler dine personopplysninger basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke. Dette kan du gjøre ved å sende en e-post til post@axera.no.
For andre spørsmål om innsyn, retting, sletting mv. ta kontakt med Tonje Ulltveit-Moe, tlf: 23 23 98 70.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen ta gjerne kontakt med oss. Du kan også klage til Datatilsynet.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  

Vår kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Axera Business Management AS, org.nr. 996 707 636, ved daglig leder Tonje Ulltveit-Moe.

Kontaktinformasjonen til Axera Business Management AS er:

Adresse: Haakon VII’s gate 6, 0161 OSLO

E-post: tum@axera.no

Telefon: 23 23 98 70