Hjem
-
Våre tjenester
-

Fast eiendom

Axera Business Management har spisskompetanse på flere felt innenfor kjøp, salg, eie og leie av fast eiendom, og kan bistå med:

  • Finansiell due diligence 
  • Forretningsførsel
  • Bistand ved utarbeidelse av prospekter
  • Beregning av skatteposisjoner og fradrag for latent skatt
  • Beregning og gjennomgang av Pro & Contra
  • Bistand knyttet til merverdiavgift
  • Øvrige problemstillinger knyttet til skatt, avgift og regnskap

Axera Business Management arbeider tett opp mot flere advokathus og tekniske forvaltere for å kunne tilby kundene et komplett tilbud innen fast eiendom.