Hjem
-
Våre tjenester
-

Omorganisering

Krav til selskapsstruktur kan endres over tid som følge av vekst, oppkjøp, kapitalbehov, generasjonsskifte, endring av aksjonærer og behov for å legge til rette for fremtidige salg av hele eller deler av bedriften.

Axera Business Management tilbyr følgende tjenester som kan være aktuelle ved omorganisering:

  • Fisjon
  • Fusjon
  • Omdanning
  • Avvikling av selskap
  • Etablering av selskap

Vi bistår med utarbeidelse av nødvendige dokumenter, koordinering med revisor, innsendelse av nødvendige dokumenter til registeret i Brønnøysund, samt påser at alle formelle krav og frister blir ivaretatt.