Hjem
-
Våre tjenester
-

Valg av selskapsform

Axera Business Management kan yte bistand med å tilrettelegge for en optimal selskapsform. 

Som en del av prosessen kartlegges behovene hva gjelder mulighet til utdeling av utbytte, skatteoptimalisering, generasjonsskifte og andre behov som har innvirkning på valg av selskapsform. 

Aktuell selskapsform kan være aksjeselskap, ansvarlig selskap, kommandittselskap, indre selskap eller enkeltmannsforetak. 

Når valget er foretatt bistår vi med opprettelse av selskaper, herunder koordinering med bank og revisor.