Våre tjenester

Axera Business Management ønsker å kombinere faglig kunnskap med kjennskap til markedet for å tilby de tjenester som våre nåværende og fremtidige kunder etterspør.  Partnerne har mange års erfaring fra revisjon og tilsvarende virksomhet, og jobber tett opp mot kundene for å påse at kundens behov blir dekket effektivt og innenfor gitte frister.

De ansattes kompetanse gjør at vi kan tilby et bredt spekter av tjenester innenfor fagområdene regnskap, skatt, merverdiavgift og selskapsrett. De tjenester som fremgår av vår nettside er ikke uttømmende, og vi anbefaler at vi blir kontaktet dersom det er spørsmål knyttet til våre tjenester og produkter.

Regnskap

Axera Business Management er et autorisert regnskapsførerselskap som tilbyr forretningsførsel for selskaper.

Fast eiendom

Axera Business Management har spisskompetanse på flere felt innenfor kjøp, salg, eie og leie av fast eiendom.

Valg av selskapsform

Axera Business Management kan yte bistand med å tilrettelegge for en optimal selskapsform.